Isännöitsijän palsta

SATEEN VAIKUTUS KIINTEISTÖÖN

Hulevedet (sateesta ja lumen sulamisesta johtuva valumisvesi)

”Suomessa sataa aina”, ainakin vuonna 2012 siltä tuntui. Keskimääräinen vuotuinen sademäärä on n. 700mm vuodessa. Äkillinen rankkasade saa aikaan tulvavahinkoja. Rankkasade on jos vettä sataa 10mm 4 tunnissa. Jos talosi katto on 200 neliömetriä ja sataa tuo 10mm, talosi ympärille on hulevettä 2000 litraa eli 10 isoa tynnyriä vettä. Se on siinä jos sadevesitorvet ohjaavat sen maahan! Entä jos salaoja putket ovat menneet vuosikymmenten aikana tukkoon! Jos vielä perustuksen betonin vesieristeet on rapisseen pois. Vettä on silloin kellarissa, tai talon runkotolpat alaosasta märkinä! Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on tärkeää.

Tämä on ongelma tulee huomioida. Kunnat ovatkin jo kartoittaneet ja merkinneet hulevesitulvariskialueet. Vuoteen 2015 mennessä tehdään hulevesitulvien hallintasuunnitelmat.

Kiinteistöjen omistajien, asunto-osakeyhtiöiden huoltomiesten on hyvä seurata salo-ojakaivojen toimintaa. Kun tontit ovat suuria voidaan hulevedet imeyttää laajalle alueelle. Sekajärjestelmässä hulevedet johdetaan muiden jätevesien mukana puhdistamolle. Suurten sateiden aikana jätevesilaitosten kapasiteetin riittämättömyys johtaa puhdistamattoman jäteveden juoksuttamisen puhdistamon ohi suoraan vesistöihin.

Yleistä on, että hulevedet johdetaan avo-ojissa eteenpäin, lopulta vesistöihin. Rankkasateissa voi tulla tulvia. On olemassa myös vaihtoehtoisia menetelmiä, jossa hulevesi imeytetään viivytysaltaisiin tai kosteikkoon.

Monissa kiinteistöissä on vain salaojaputkisto ja sadevesi juoksee rakennuksen viereen. Silloin on tarpeen tehdä rännivesijärjestelmä jossa kovalla PVC putkella johdetaan hulevedet sadevesikaivoon, josta vesi johdetaan pois rakennuksen vierestä. Myös tontin maaperän koostumus vaikutta huleveden imeytymiseen.

Jari Trogen